Making-of

Making-of

Wizualizacje 3d ulicy Świętokszyskiej: making-of

Wprowadzenie 

Wizualizacje 3d ulicy Świętokrzyskiej wykonano w listopadzie  2012 roku, we współpracy z Jan Biernawskim.
Przed przystąpieniem do prac skompletowana została pokaźna dokumentacja zdjęciowa całej ulicy, aby efekt końcowy jak najwierniej oddawał jej kształt i charakter.

 

Programy w których pracowaliśmy:

Modelowanie

Aby wykonać wizualizację 3d ulicy czy wizualizacje architektoniczne jakiegokolwiek innego obiektu należy ten obiekt wymodelować. Tutaj to było jednio z największych wyzwań – wymodelowanie projektu i otoczenia. Do renderingu zaplanowano użycie 2GB karty graficznej, w związku z tym całość sceny, łącznie z teksturami, nie mogła zajmować więcej pamięci. Ulicę pokazywaliśmy na różnych odcinkach, dlatego musieliśmy dysponować całością modelu i wszystkimi widocznymi na ujęciach budynkami.

Ujęcia ustawione były wzdłuż przebiegu ulic – konieczne było więc wymodelowanie budynków przylegających do Świętokrzyskiej oraz ulic wlotowych.

Aby cała scena „zmieściła” się na karcie model musiał zostać zoptymalizowany. W toku prac powstawały koncepcje dzielenia modelu na fragmenty (w celu renderowania np. osobno tła i planu pierwszego). Ostatecznie decyzję o konieczności podziału modelu pozostawiliśmy do etapu próbnych renderów.

wizualizacje architektoniczne - making-of

 wizualizacje 3d ulicy Świętokszyskiej

Aby wykonać wizualizacje 3d ulicy zamawiający udostępnił nam model śródmiejskiego fragmentu Warszawy, lecz z uwagi na jego niską jakość wykorzystany został jedynie jako punkt odniesienia w kwestii wielkości poszczególnych budynków. Jedynie Pałac Kultury i Nauki, po drobnych poprawkach, został zaadaptowany do projektu.

model CAD

Znakomitą większość prac z wiązanych z modelowaniem budynków wykonaliśmy przy użyciu Sketch UP. Później po imporcie do Blendera optymalizowaliśmy różne powtarzalne elementy budynku tak, aby były one tylko instancjami tego samego obiektu i nie zwielokrotniały zajętej przestrzeni RAM karty graficznej. Przy użyciu Sketch UP wymodelowany został także sam projekt.

Od zamawiającego otrzymaliśmy rysunek CAD z całością projektu. Po oczyszczeniu pliku ze zbędnych elementów Janek „wyciągnął” go do 3 wymiarów. Początkowo model w Sketchupie miał posłużyć zamawiającemu do prezentacji drobnych form architektonicznych. Dlatego też został wymodolewany tak kompleksowo.

Wszystkie drobne formy architektoniczne, oraz kilkanaście budynków było w całości modelowanych w blenderze. Używaliśmy wielu modyfikatorów ułatwiających i przyspieszających pracę przy tego typu modelowaniu architektonicznym. Między innymi modyfikatora „array” oraz „mirror”.

model sketchup

Materiały

Wszystkie rendery zostały wykonane w Blenderze przy użyciu stosunkowo nowego, bardzo dobrze zintegrowanego silnika renderującego Cycles.
Cycles to silnik tzw. unbias, lecz posiadający możliwością „oszukiwania” i upraszczania obliczeń efektów fizycznych takich jak odbicia ect.
Do utworzenia materiałów posadzek używaliśmy trzech tekstur, które „mieszaliśmy” ze sobą na różne sposoby. Były to tekstury odpowiedzialne za wygląd materiału bez odbić, z odbiciami i wypukłości.

skomplikowany materiał Blender - Cycles

Drzewa

Wizualizacje 3d ulicy musiały również pokazywać aleje i szpalery drzew. W toku prac nad wizualizacjami powstały 4 wersje drzew. Drzewka miały imitować Tilia tomentosa Varsaviensis. Do produkcji tych drzew używaliśmy wbudowanego skryptu Blendera „Sampling Tree Generator”. Po wstępnym uzyskaniu kształtu drzewa przechodziliśmy do manualnych poprawek. Łączyliśmy grube konary w jeden model i teksturowaliśmy całość.

Następnie przy mocy Blenderowych cząsteczek rozkładaliśmy na gałęziach wcześniej wymodelowane i oteksturowane liście.

drzewo model 3d

 

Render i postprodukcja

Kolejnym etapem powstawania wizualizacji 3d ulicy Świętokrzyskiej to finalne rendery. Cycles, jak wcześniej wspomniano, jest silnikiem unbiasowym – nie posiada przytłaczającej liczby parametrów do ustawienia, jednak da się w nim optymalizować czas renderu. Wyłączyliśmy całkowicie kalkulacje efektów kaustycznych, których przeliczania powodują powstawanie dodatkowych szumów i świetlików. Ponadto efekt takich kalkulacji byłby praktycznie niezauważalny na finalnych obrazkach.

ustawienia renderu

Wraz z obrazkiem włączliśmy renderowanie dodatkowych przebiegów (tzw. render passes w innych silnikach zwanych kanałami). 
Używaliśmy passów do poprawy lub uwydatnienia niektórych elementów renderu na etapie postprodukcji. Na przykład Z-depth pass użyliśmy do nadania perspektywy powietrznej w niektórych ujęciach. Przeniesienie tego do etapu postprodukcji dało nam stuprocentową kontrolę nad tym efektem, nie pozostawiając nic przypadkowi.

post produkcja wizualizacji 3d ulicy Świętokrzyskiej

Do postprodukcji używaliśmy Photoshopa jednakże finalne efekty świetlne uzyskaliśmy przy pomocy wtyczek GIMPa. W postprodukcji dodawaliśmy brud, kałuże, tablice ogłoszeniowe, i renderowane w oddzielnym przebiegu samochody oraz efekty świetlne. Poniżej gif pokazujące kolejny etapy pracy nad wizualizacjami podczas postprodukcji. 

Post produkcja - making-of
 

 

To wszystko – dzięki że dotarliście aż tutaj!

Salut

 

Preparing

virtual

reality